icon_homeicon_mapicon_kontakt

jax24_logo
images/slide/ubezpieczenia1.png
images/slide/ubezpieczenia2.png
images/slide/ubezpieczenia3.png

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny - przeznaczysz na spłatę wszystkich dotychczasowych zobowiązań, takich jak np. pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty odnawialne w ROR, karty kredytowe.
Dzięki niższemu oprocentowaniu i wydłużeniu okresu kredytowania miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego będzie niższa niż dotychczasowe płatności. Kredyt ten zabezpieczony jest hipoteką, dlatego do jego zaciągnięcia niezbędna jest nieruchomość, która będzie stanowić zabezpieczenie.

Wymagane dokumenty - dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zeznanie podatkowe, umowy zlecenia, dokumenty dotyczące celu kredytowania, np. umowy konsolidowanych kredytów, zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu, wyciągi z rachunków kart kredytowych, dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu, np.: odpis Księgi Wieczystej.

Mogą się one różnić w zależności od źródła dochodu i celu kredytowania.