icon_homeicon_mapicon_kontakt

jax24_logo
images/slide/ubezpieczenia1.png
images/slide/ubezpieczenia2.png
images/slide/ubezpieczenia3.png

Ubezpieczenia majatkowe Firm

Bez względu na rozmiar podmiotu gospodarczego jedną z podstawowych form zabezpieczenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku. Zarówno majątku obrotowego, wyposażenia jak i posiadanych nieruchomości w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub umyślnego działania osób trzecich, powodującego szkody materialne, zabezpieczenie się poprzez ubezpieczenie majątkowe na Nam zniwelować ewentualne straty. Przy ubezpieczeniach majątkowych możemy skalkulować składkę za następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
  • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nazwanych i nienazwanych, tzw AllRisk;
  • ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk.

loga1

loga2

loga2

  • Odsłona 1

  • Odsłona 2

  • Odsłona 3